siêu th? b? ?àm chung cu 87 linh nam mat ong nguyen chat chung cu 87 linh nam
Thứ năm, Tháng 5 05, 2016
   
Text Size

Tìm kiếm trong website

Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam

I. Tóm tắt về Dự án

Dự án Hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) là dự án do Ngân hàng Thế giới cung cấp tín dụng ưu đãi để triển khai xây dựng hệ thống đăng ký đất đai, hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phương thức hiện đại nhằm cải cách thủ tục hành chính trong quản lý, tạo điều kiện dễ dàng tiếp cận quỹ đất và công khai hóa thông tin về đất đai.

 

Từ khi Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực thi hành, Việt Nam đã xây dựng lộ trình cụ thể đối với việc hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai. Theo thiết kế, Dự án VLAP sẽ hỗ trợ đẩy nhanh quá trình hiện đại hóa hệ thống quản lý tại một số tỉnh trong giai đoạn 5 năm tới, bắt đầu từ năm 2008.

 

Dự án do Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ quản, triển khai tại các tỉnh được lựa chọn để tiến hành việc đo đạc lập bản đồ địa chính, lập sổ sách địa chính, xây dựng cơ sở dữ liệu và đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thiện hệ thống đăng ký đất đai và hệ thống thủ tục hành chính trong quản lý đất đai; tăng cường tính công khai và minh bạch trong quản lý hướng tới việc tạo thuận lợi trong tiếp cận quỹ đất thông qua dịch vụ thông tin đất đai đối với mọi đối tượng.

 

Trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, sự chuyển dịch đáng kể cơ cấu sử dụng đất là nội dung cơ bản của việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhằm sử dụng bền vững vốn tài nguyên đất. Vì vậy, Chính phủ Việt Nam cho rằng việc xây dựng một hệ thống quản lý đất đai hiện đại là một nhiệm vụ cấp thiết nhằm mang lại lợi ích thiết yếu cho phát triển kinh tế đất nước, tạo công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Một hệ thống quản lý đất đai có hiệu lực và hiệu quả sẽ bảo đảm quyền lợi hợp lý của Nhà nước, của nhà đầu tư và người đang sử dụng đất. Một hệ thống quản lý đất đai công khai và minh bạch sẽ góp phần tích cực trong phòng, chống tham nhũng, tránh lãng phí trong quản lý, nâng cao hiệu quả trong sử dụng, góp phần giải quyết tốt mọi tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, làm cho người dân tin tưởng hơn vào mọi hoạt động phát triển có liên quan đến sử dụng đất đai.

Chín tỉnh đã được lựa chọn tham gia dự án được chia thành 3 nhóm, mỗi nhóm gồm 3 tỉnh liền kề, cụ thể là:

-        Tiền Giang, Bến Tre và Vĩnh Long thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long;

-        Khánh Hòa, Bình Định và Quảng Ngãi thuộc khu vực Duyên hải Nam Trung bộ;

-        Thái Bình, Hưng Yên và Hà Tây thuộc khu vực Đồng bằng sông Hồng.

Sự thành công của Dự án sẽ được đánh giá thông qua các tiêu chí về mức độ hài lòng của người dân đối với hệ thống quản lý, sự chấp nhận của cộng đồng đối với thủ tục đăng ký khi thực hiện các giao dịch về đất đai, việc cải thiện về môi trường đầu tư có sử dụng đất đai.

Dự án này đang trong giai đoạn chuẩn bị, chưa được phê duyệt chính thức. Nếu được phê duyệt đưa vào thực hiện thì diện tích đất nông nghiệp (trừ đất rừng), đất phi nông nghiệp trong địa bàn thực hiện Dự án sẽ được đo đạc lại chính xác ở những nơi chưa có bản đồ địa chính chính quy, nâng cấp hồ sơ địa chính, cấp mới hoặc cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Chính phủ đang triển khai việc đo đạc lập bản đồ và hồ sơ địa chính cho đất lâm nghiệp ở chương trình khác). Người dân địa phương sẽ được mời tham gia vào quy trình này.

Dự án chỉ hiện đại hóa việc xây dựng và quản lý thông tin đất đai. Dữ liệu về mỗi thửa đất, người sử dụng đất sẽ được cập nhật và xác định chính xác. Quyền sử dụng đất sẽ không bị thay đổi trước và sau dự án. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cập nhật biến động hoặc cấp lại cho mỗi thửa đất, ghi tên vợ và tên chồng theo đúng quy định của pháp luật.

Người dân địa phương sẽ được tiếp cận với dịch vụ đăng ký đất đai theo một trình tự, thủ tục đơn giản hơn. Người dân sẽ tự thấy được lợi ích rõ ràng của việc đăng ký biến động về sử dụng đất. Hệ thống thông tin cũng sẽ cung cấp thông tin đất đai dễ dàng hơn đối với mọi tổ chức, cá nhân có nhu cầu. Các cơ quan quản lý khác sẽ được tiếp cận với thông tin đất đai để phục vụ nhiệm vụ quản lý chuyên ngành như quản lý đầu tư, quản lý quy hoạch, quản lý môi trường, v.v. Nhà đầu tư được giới thiệu công khai về địa điểm đầu tư trên hệ thống thông tin đất đai. Người có nhu cầu chuyển nhượng, nhận chuyển nhượng cũng có thông tin chính xác về đất đai.

Dự án sẽ cung cấp thông tin về các hoạt động của dự án và quản lý đất đai của địa phương thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các cuộc hội nghị tại địa phương, hoạt động của các tổ chức xã hội có liên quan, trên các mạng thông tin điện tử trong đó có Internet. Cơ quan quản lý sẽ thu thập ý kiến phản hồi về hoạt động của Dự án từ người dân, từ các nhóm tư vấn cộng đồng, từ phương tiện thông tin đại chúng. Dự án cũng sẽ thực hiện điều tra đối với các tổ chức, cá nhân đã sử dụng các dịch vụ công về đất đai.

Đối với các huyện miền núi, tất cả người dân, gồm cả người dân tộc thiểu số sẽ được từng bước tiếp cận với các dịch vụ công về đất đai có chất lượng tương đương với các vùng kinh tế phát triển. Việc nâng cao nhận thức cộng đồng sẽ được thực hiện nhằm bảo đảm các tổ chức, cá nhân có sự hiểu biết đầy đủ, chính xác về hệ thống quản lý đất đai cũng như các hoạt động triển khai dự án.

II. Các tài liệu về Dự án để công bố cho công chúng

Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị hai tài liệu để đảm bảo cơ hội cho người dân tộc thiểu số được tiếp cận với các lợi ích của dự án và để các cán bộ địa phương chú ý khi thực hiện: Báo cáo điều tra xã hội và Khung kế hoạch dân tộc thiểu số (bao gồm các biện pháp dành cho các đối tượng dân tộc thiểu số).

Đến ngày 30/10/2007, tất cả các Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện miền núi của 3 tỉnh miền Trung được lựa chọn tham gia Dự án (Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa) và Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện có dân tộc thiểu số của hai tỉnh Hà Tây và Vĩnh Long đều triển khai công bố hai báo cáo này dưới hai hình thức:

-          Bản tóm tắt của hai tài liệu này được cung cấp tới các đối tượng có yêu cầu;

-          Toàn văn của hai tài liệu này có thể tham khảo tại trụ sở Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thông tin tóm tắt về Dự án và các tài liệu này cũng có thể tham khảo tại trang tin điện tử (Website) của tỉnh và Bộ TNMT (http://www.monre.gov.vn).

Địa chỉ liên hệ của Dự án:

Văn phòng Dự án VLAP, Bộ Tài nguyên và Môi trường

ĐT: 7736991 - Fax: 7736981 - Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

 

III. Tóm tắt về Điều tra xã hội

Một Điều tra đã được thực hiện tại một số làng, xã và huyện của 4 tỉnh để hiểu rõ về tình hình của 3 vùng mà Dự án dự kiến sẽ triển khai: Vùng đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng sông Mê Kông và ven biển Nam Trung Bộ. Điều tra này đã tìm hiểu các thông tin quan trọng nhất đối với các chủ sử dụng đất và các vấn đề chủ sử dụng đất gặp phải khi tìm kiếm các thông tin cần thiết về đất đai. Kết quả chính của Điều tra này là:

1. Các chủ sử dụng đất quan tâm nhiều nhất đến thông tin về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất. Tivi, đài, loa phát thanh địa phương là các nguồn cung cấp thông tin quan trọng về pháp luật và chính sách đất đai. Liên hệ trực tiếp với trưởng thôn, trưởng bản, cán bộ địa chính xã là phương thức được lựa chọn nhiều nhất khi người dân cần đến thông tin về tình hình sử dụng đất ở địa phương hoặc để được tư vấn về các vấn đề liên quan đến đất đai. Internet ngày càng trở thành nguồn cung cấp thông tin quan trọng cho các doanh nghiệp, kể cả ở khu vực nông thôn.

2. Tất cả những người được hỏi trong quá trình điều tra đều rất quan tâm tới thông tin về đất đai nhưng họ cho rằng họ chưa được tiếp cận một cách tốt nhất đối với thông tin họ cần. Hiện tại thông tin đã có nhiều hơn trước đây nhưng có cảm nhận rằng các thông tin trở nên phức tạp và khó hiểu hơn trước. Hơn nữa thủ tục chính thức để tiếp cận với thông tin và tài liệu không thực sự dễ dàng và có thể mất nhiều thời gian. Người dân tộc thiểu số gặp khó khăn hơn khi cần tiếp cận thông tin, một phần là do các thông tin này thường không được chuyển sang ngôn ngữ dân tộc. Phụ nữ thường không có thời gian tiếp cận với thông tin và tham dự các cuộc họp có liên quan đến đất đai.

3. Các quan điểm về tiếp cận thông tin và người dân được cán bộ chính quyền hỗ trợ như thế nào khi cần thông tin được phản ảnh rất khác nhau giữa các vùng điều tra. Ở những địa phương đã có Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hầu hết các chủ sử dụng đất đều nhận thấy sự hữu ích.

Các kết quả của điều tra đã được nghiên cứu để chuẩn bị cho Dự án VLAP để dự án có thể xử lý được tốt nhất các vấn và đáp ứng nhu cầu của người sử dụng đất. Các hoạt động sẽ khác nhau đối với từng vùng nhưng sẽ bao gồm việc đơn giản hóa thủ tục về đất đai để dễ dàng thực hiện hơn, bảo đảm việc thực hiện các giao dịch về đất đai không mất nhiều thời gian, tăng cường sự tiếp cận của chủ sử dụng đất đối với các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và các thông tin khác, sử dụng các cuộc họp thường xuyên giữa người dân địa phương và các cán bộ địa chính ở địa phương. Các phương pháp khác để chia sẻ thông tin về chính sách và thủ tục liên quan đến đất đai và trao đổi các ý tưởng cũng sẽ được áp dụng.

IV. Tóm tắt về các biện pháp của Dự án dành cho người dân tộc thiểu số (Khung kế hoạch dân tộc thiểu số)

Trong số các tỉnh tham gia dự án thì người dân tộc thiểu số chiếm một tỷ lệ lớn trong dân cư ở các huyện miền núi của 3 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa. Cũng có một số xã có người dân tộc thiểu số ở tỉnh Vĩnh Long thuộc đồng bằng sông Mê Kông và ở tỉnh Hà Tây thuộc đồng bằng sông Hồng. Các buổi tham vấn đã được tổ chức tại các tỉnh, các huyện và các xã có người dân tộc thiểu số sinh sống để lấy ý kiến phản hồi về Dự án từ phía người dân và các cơ quan liên quan. Dự án cũng đã lấy ý kiến của Ủy ban dân tộc ở Trung ương về các vấn đề liên quan đến dự án và liên quan đến người dân tộc thiểu số.

Trên cơ sở quá trình tham vấn này và điều tra xã hội, một số biện pháp đã được xác định sẽ được áp dụng trong quá trình thực hiện Dự án:

1. Các nhóm tư vấn cấp huyện sẽ được thành lập ở các huyện có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cao. Nhóm tư vấn này sẽ giúp tổ chức các cuộc họp về các quyền liên quan đến đất đai của người sử dụng đất và các vấn đề kỹ thuật. Nhóm cũng sẽ giúp xác định các vấn đề quản lý đất đai thuộc sự quan tâm của người dân tộc thiểu số, gồm cả quyền sử dụng đất của cộng đồng dân cư.

2. Nâng cao nhận thức cộng đồng và đào tạo cán bộ địa phương: Dự án sẽ tổ chức các cuộc họp ở mỗi xã, thôn tại đó sẽ trả lời các câu hỏi và giải thích bằng tiếng dân tộc. Hoạt động này sẽ được triển khai trước và trong suốt quá trình thực hiện Dự án. Những người trợ giúp cho các cuộc họp, các tổ chức tại địa phương hoặc cán bộ quản lý đất đai địa phương sẽ do Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kết hợp với Ủy ban nhân dân xã lựa chọn. Các công cụ giao tiếp bao gồm video bằng tiếng địa phương sẽ được sử dụng tại các cuộc họp và được lưu tại nhà văn hóa. Trước các cuộc họp, các trưởng thôn sẽ tham gia các khóa đào tạo trong vài ngày.

3. Sự tham gia vào việc đo đạc đất đai: Bên cạnh các hướng dẫn của Dự án VLAP, các công ty đo đạc sẽ có trách nhiệm mời người dân địa phương tham gia vào quá trình đo đạc nhằm làm rõ về ranh giới sử dụng đất, đặc biệt là ranh giới đất ở.

4. Các tài liệu về thông tin đất đai: Các Văn phòng dự án cấp tỉnh sẽ sử dụng các mẫu và những tài liệu thông tin mang tính pháp lý hoặc những văn bản giải thích do Dự án biên soạn để tuyên truyền, phổ biến tới công chúng địa phương.

5. Các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất: Mỗi huyện tham gia Dự án VLAP sẽ thiết lập một Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất hoặc nếu số giao dịch đất đai chưa đủ để thiết lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất như là một tổ chức độc lập, thì việc cung cấp những dịch vụ với chất lượng và sự tiếp cận thuận tiện tương đương như một Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất sẽ được thực hiện bởi Phòng Tài nguyên và Môi trường.

6. Các thông tin về đất lâm nghiệp: Các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện sẽ cung cấp các dịch vụ tiếp cận với quy hoạch sử dụng đất, kể cả đất lâm nghiệp. Cơ sở dữ liệu sẽ được cập nhật cả các thông tin về hiện trạng sử dụng đất lâm nghiệp.

7. Trang tin điện tử (website) của Dự án: Văn phòng dự án ở Trung ương sẽ thiết lập một trang web (nằm trong website của Bộ Tài nguyên và Môi trường) nhằm cung cấp những thông tin về đất đai có liên quan trực tiếp tới mối quan tâm của người dân tộc thiểu số.

8. Đăng ký đất đai cho “cộng đồng dân cư”: Các phòng Tài nguyên và Môi trường sẽ cung cấp thông tin thông qua hệ thống truyền thông và các cuộc họp trước khi tiến hành khảo sát đo đạc. Trước khi tiến hành đo đạc các đơn vị đo đạc phải phối hợp với cán bộ địa chính xã xác định đất do cộng đồng dân cư sử dụng cần phải đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi tiến hành dự án.

9. Các hội thảo tuyên truyền: Văn phòng dự án trung ương sẽ tổ chức một hội thảo để đúc kết những bài học kinh nghiệm và thực tiến tốt từ quá trình triển khai Dự án ở các huyện chính nhằm nhân rộng những mô hình này ra những khu vực miền núi có người dân tộc thiểu số ở Việt Nam.

Thông kê truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay1258
mod_vvisit_counterHôm qua3176
mod_vvisit_counterTuần này13805
mod_vvisit_counterTuần trước2257
mod_vvisit_counterTháng này13805
mod_vvisit_counterTháng trước55761
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
Hiện có 12 khách Trực tuyến

Facebook